༄༅།། རྒྱལ་མཆོག་འདི་ཉིད་དྭགས་པོ་སྣང་རྫོང་ཁོངས་གླང་མདུན་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང༌། ཡུམ་བློ་བཟང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་མེ་བྱི་ ༡༨༧༦  ལོའི་ཟླ་ ༥  ཉིན་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་མང་པོ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། གཙོ་བོ་འདོད་ཁམས་བདག་མོའི་བླ་མཚོར་གླང་མདུན་གྱི་བཀོད་པ་ཤར་བ་དང༌། ༸པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཐུགས་དམ་བརྟག་པ། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་སོགས་རྩེ་མཐུན་བྱུང་བ་བཅས་བརྟག་པ་སླ་ཆོས་སུ་མ་སོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ནས་༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་བསྐྱངས།

དེ་ལྟར་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་རྙེད་རྗེས་ས་སྟག་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་ཚལ་གུང་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལ་༸རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བྲལ་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ།